فیلم دروگر تیلر کولتیواتور ۹۰۰

فیلم دروگر  قابل نصب بر روی  تیلر کولتیواتور  بنزینی و گازوئیلی تسمه ای   (مدل ۹۰۰  )

 

این دروگر قابلیت نصب بر روی تمام تیلرکولتیواتور های بنزینی تسمه ای را داری میباشد .

ارتفاع دروگر از ۲ سانتی متر تا ۱۵ قابل تنظیم است

عرض کار دروگر : ۹۰ سانتی متر

دروگر بشقابی