تفاوت علفزن دو زمانه و چهار زمانه
24 سپتامبر, 2016
نمایش همه

کلاغ پران

توپ صوتی طرح جدید

توپ صوتی طرح جدید

توپ صوتی طرح جدید

توپ صوتی

کلاغ و گنجشک دورکن و گراز دورکن با کپسول ویا پیکنیک گاز مایع کار میکندو شدت صدای این دستگاه ۱۲۰ دیسیبل می باشد که با ایجاد صدا گنجشک،گراز،کلاغ و دیگر حیوانات مزاحم را از مکان مورد استفاده دستگاه دور می کند مساحت ۱ هکتار را پوشش میدهد نوع مکانیکی به صورت هر ۲ دقیقه یکبار انفجار به اندازه یک اسلحه ژ – ۳ ایجاد میکند
مکانهای مورد استفاده :
کلیه مزارع وباغات میوه
مزارع پرورش ماهی
باندهای پرواز فرودگاها
انبار دان و محوطه مرغداریها
انبارهای کارخانجات خوراک دام و طیور و دامپروریها .
اطلاعات ایمنی :
۱- در مکانهای مسکونی و رفت و آمد انسانها استفاده نمی شود.
۲- توپ صوتی مورد نظر را به فاصله ۲ متر بالاتر از علفهای خشک قرار دهید .
۳- در اولین استفاده از دستگاه پشت دستگاه بایستید و جلوی لوله دستگاه قرار نگیرید.
۴- دستگاه را روی درخت نصب نکنید .
۵- روی دستگاه را با چیزی نپوشانید بارندگی روی دستگاه اثر نمی کند.

مشخصات دستگاه :
۱- با پیکنیک ۲ کیلوگرمی گاز مایع ۲۹۷۰ انفجار ایجاد میشود.
۲- مساحت ا هکتار را پوشش می دهد و شدت صدای آن ۱۲۰ دسیبل هست .
۳- زمان انفجار در نوع مکانیکی ۲ تا ۱۰ دقیقه میباشد.
۴- وزن دستگاه ۶ کیلوگرم و اندازه آن   ۱۵×۵۲ ×۹۷