سبز گستر ایران

بزرگ ترین تامین کننده انواع ماشین آلات باغبانی و تامین قطعات یدکی

ارسال به تمام نقاط کشور در سریع ترین زمان ممکن

تیلر کولتیواتور ، دستگاهی است برای شخمزنی باغات متراکم و شخمزنی دور درختان ؛ وجین زنی عمقی – یدک کشی ، تسطیح خاک ، سمپاشی – آب کشی و غیره بکار میرود ؛

ht900mover

http://sabzgostareiran.com/mover-for-900/


 

8-9-

http://sabzgostareiran.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b112/


tige

 

 

 

 

 

http://sabzgostareiran.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d9%85%d8%b2%d9%86/


 

15

 

http://sabzgostareiran.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%b1ht900/


 

8-274145

http://sabzgostareiran.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d9%85-%d8%b2%d8%af%d9%867-5-%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84/


HT500movei

http://sabzgostareiran.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d9%85-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%84%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-ht500/