نحوه مونتاژ تیغه شخمزن

فیلم مونتاژ صحیح تیفه های شخم زن تیلر کولتیواتورهای ۹۰۰-۱۱۰۰-۵۰۰-۹۰۰C

 

برخی از کشاورزان و استفاده کنندگان عزیز در نحوه مونتاژ تیغه های تیلر کولتیواتور و آرایش پره های شخم زن مشکل داشتند که این فیلم به منظور مونتاژ و آرایش صحیح تیغه ها تهیه شده است .

جهت کارایی بهتر و عدم بروز مشکلات متعدد (ازجمله : شخم نامناسب ، لرزش دستگاه در زمان شخم زنی ، شکستن تیغه ها )  لطفا مطابق فیلم زیر تیغه های شخم زنی خود را مونتاژ کنید .

sabzgostareiran.com  ۰۸۶۴۵۲۳۲۵۷۲