فیلم شخم زدن تیلرکولتیواتور۱۲

تیلر کاما ۱۲ اسب چند کاره با قابلیت شخم زنی -کشش تریلی -سمپاشی -آب کشی ,پمپاژ آب -نصب نهرکن -گاو آهن-تیغ -ماله-و غیره …. تیلر کاما ۱۲ اسب بخار با موتور ۱۸۸FJE در حال شخم زدن باغ جدید احداث شده