تصاویر انبار وسالن مونتاژ تیلرکولتیواتور

محصولات جدید در راه است !!!!!
۸ آبان, ۱۳۹۵
کاتالوگ محصولات
۱ فروردین, ۱۳۹۶
نمایش همه

تصاویر انبار وسالن مونتاژ تیلرکولتیواتور

انبار گیربکس و قطعات

تصاویر انبار وسالن مونتاژ تیلرکولتیواتور

سبز گستر ایران

در زیر تصاوبر انبار و سالن ها و مراحل مختلف مونتاژ  تیلر به نمایش داده شده است .

این تصاویر از انبار شماره ۳ و قسمت مونتاژ تیلر کولتیواتورهای بنزینی و دیزلی تهیه شده است .