سمپاش های تلمبه ای

انواع سمپاش های استوانه ای- کتابی - کوله پشتی شارژی در انواع 2 تا 20 لیتری با کیفیت بالا
ادامه مطلب

سمپاش های فرقونی و زنبه ای

انواع سمپاش های زنبه ای - پشت تراکتوری- فرقونی در انواع مختلف با کیفیت بالا متناسب با سفارش مشتری
ادامه مطلب

به جهت سم پاشی گیاهان و درختان و مزارع از سم پاش هایی همچون سمپاش دستی، سمپاش موتوری  ، سمپاش کتابی ، سمپاش فرغونی ، سمپاش زنبه ای ، سم پاش تراکتوری استفاده می گردد.