به جهت سم پاشی گیاهان و درختان و مزارع از سم پاش هایی همچون سمپاش دستی، سمپاش موتوری  ، سمپاش کتابی ، سمپاش فرغونی ، سمپاش زنبه ای ، سم پاش تراکتوری استفاده می گردد.

 

سمپاش  استوانه ای ۸ لیتری

مخزن با ظرفیت ۸ لیتر

حمل آسان

کیفیت بالا

 

 

سمپاش استوانه ای ۵ لیتری    ( به زودی )

سمپاش استوانه ای  ۳ لیتری    ( به زودی)