تیلر کاما

تیلر کولتیواتور PU145FAE

تیلرکولتیواتور گازوییلی 12 اسب استارتی POUYA ( ۴۰ تیغه – محور ۱۰ ردیفه – یک جفت چرخ بزرگ ۱۲-۵۰۰ )
ادامه مطلب
PU135FAE

تیلر کولتیواتور PU135FAE

تیلرکولتیواتور گازوییلی 9.5 (10) اسب استارتی POUYA ( ۴۰ تیغه – محور ۱۰ ردیفه – یک جفت چرخ بزرگ ۱۲-۵۰۰ )
ادامه مطلب

PU105FAE

تیلرکولتیواتور PU105FAE

تیلرکولتیواتور گازوییلی 7.5 اسب استارتی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب
تیلرکولتیواتور7.5اسب PU105FAE-178

تیلرکولتیواتور PU105FA

تیلرکولتیواتور گازوییلی 7.5 اسب هندلی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب

تیلر کولتیواتور 1050A

تیلرکولتیواتور PU1050A

تیلرکولتیواتور 7.5 اسب استارتی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب
تیلر کولتیواتور 1050B

تیلرکولتیواتور PU1050B

تیلرکولتیواتور 7.5 اسب بنزینی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب
HT900C-a

تیلر کولتیواتور HT900C دیزل

توقف تولید تیلر کولتیواتور های چند کاره ( KAMA/HT900C ) دیزلی ۵٫۵ اسب بخار
ادامه مطلب

ht900a

تیلر کولتیواتور HT900A بنزینی

تیلر کولتیواتور های چند کاره ( HT900A ) حرفه ای دو کلاجه با قدر ۷٫۵ اسب بخار
ادامه مطلب

تیلر HT500 بنزینی

توقف تولید
ادامه مطلب

pu

کانال تلگرام

جهت اطلاع از آخرین اخبار عضو کانال تلگرام ما شوید.

عضویت بستن