تیلر کاما

تیلر کولتیواتور PU145FAE

تیلرکولتیواتور گازوییلی 12 اسب استارتی POUYA ( ۴۰ تیغه – محور ۱۰ ردیفه – یک جفت چرخ بزرگ ۱۲-۵۰۰ )
ادامه مطلب
PU135FAE

تیلر کولتیواتور PU135FAE

تیلرکولتیواتور گازوییلی 9.5 (10) اسب استارتی POUYA ( ۴۰ تیغه – محور ۱۰ ردیفه – یک جفت چرخ بزرگ ۱۲-۵۰۰ )
ادامه مطلب

PU105FAE

تیلرکولتیواتور PU105FAE

تیلرکولتیواتور گازوییلی 7.5 اسب استارتی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب
تیلرکولتیواتور7.5اسب PU105FAE-178

تیلرکولتیواتور PU105FA

تیلرکولتیواتور گازوییلی 7.5 اسب هندلی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب

تیلر کولتیواتور 1050A

تیلرکولتیواتور PU1050A

تیلرکولتیواتور 7.5 اسب استارتی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب
تیلر کولتیواتور 1050B

تیلرکولتیواتور PU1050B

تیلرکولتیواتور 7.5 اسب بنزینی POUYA ( 32 تیغه – محور 8 ردیفه )
ادامه مطلب
HT900C-a

تیلر کولتیواتور HT900C دیزل

توقف تولید تیلر کولتیواتور های چند کاره ( KAMA/HT900C ) دیزلی ۵٫۵ اسب بخار
ادامه مطلب

ht900a

تیلر کولتیواتور HT900A بنزینی

تیلر کولتیواتور های چند کاره ( HT900A ) حرفه ای دو کلاجه با قدر ۷٫۵ اسب بخار
ادامه مطلب

تیلر HT500 بنزینی

توقف تولید
ادامه مطلب

pu